•  چی کادو بخرم؟
مشاوره آنلاین

استخدام

الیت آنلاین با هدف توسعه فعالیت های خود به جذب نیرو در زمینه فنی و مهندسی اقدام نموده است افراد واجد شرایط می توانند رزومه خود را برای شرکت ارسال نمایند.
  • استخدام برنامه نویس

    فروشگاه اینترنتی الیت آنلاین با هدف توسعه فعالیت های خود به جذب نیروی برنامه نویس اقدام نموده است افراد واجد شرایط می توانند رزومه خود را برای شرکت ارسال نمایند.
  • استخدام بازاریاب

    فروشگاه اینترنتی الیت آنلاین با هدف توسعه فعالیت های خود به جذب نیروی بازاریاب اقدام نموده است افراد واجد شرایط می توانند رزومه خود را برای شرکت ارسال نمایند.
  تصویر:
  رزومه:
لطفا تصویر لامپ برق را انتخاب کنید: