•  چی کادو بخرم؟
مشاوره آنلاین

اسپریت

اسپریت به سمت مدون بودن

وقت آن است که به روش کاری خود که مدت مدیدی بر مبنای الگوی خطی ساخت, مصرف و ضایعات بود, تجدید نظری داشته باشیم. وقت آن است که به صورت دایره ایی پیش برویم.
چرخه مدون مد بر چند پایه استوار است:
طراحی هوشمندانه
مسئولیت در قبال تولید
پایداری در فروش و نحوه حمل
طول عمر محصول تولید شده
استفاده دوباره و بازیافت
اسپریت در دهه 1960 متولد شد. عصری که به خاطر روحیه انقلابی مردمش و تغییرهای فرهنگی که از آنها الهام گرفته شده است شناخته می شود. در پنجاه سال بعد ما باور داریم که زمان انقلاب بعدی است. انقلابی به معنای اینکه چگونه با محیط اطرافمان ارتباط برقرار میکنیم.
بستن حلقه چرخه مدون مد
مدون بودن بر پایه استفاده محترمانه از منابع مادی و انسانی استوار است.
در یک اقتصاد فراگیر و دایره ایی, رشد به جای استخراج منابع طبیعی, مبتنی بر سرمایه انسانی خواهد بود.
در این صورت صورت اتلاف یک گزینه نخواهد بود.
تضمین اقدامات ما در اسپریت این فلسفه را مجسم میکند که تجدید نظر در هر مرحله از چرخه زندگی مد اتفاق می پذیرد.
بنابراین, ما در حال بررسی مجدد نحوه دستیابی به طراحی, انتخاب مواد, ساخت و توزیع هستیم و با جریان های جدید همگام بوده تا از مراقبت, جمع آوری, فروش مجدد, بازیافت و استفاده دوباره بهره ببریم.
اسپریت با حرکت مدون خود, اهداف توسعه پایدار سازمان ملل را در استراتژی پایداری خود درج میکند.

بازدید: 1324 بار تاریخ درج: 1398/07/01